Zefir har flyttet inn, dette er etter ca en uke og Sabina begynner å godta ham.